Antalya Çerkes Derneği

Xabze, Bze, Xeku

Xабзэ, бзэ, Хеку

ANTALYA ÇERKES DERNEĞİGENEL KURUL DUYURUSU

Antalya Çerkes Derneği 9. Olağan Genel Kurulunu aşağıdaki gündemle 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 14:00 de dernek binasında yapılmasına,

Çoğunluk sağlanamadığı durumda 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde aynı gündem maddeleriyle yapılmasına karar verilmiştir.

Tüm üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama
  2. Saygı duruşu
  3. Divan oluşturulması
  4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ibrası için ayrı oya sunulması
  5. Dernek üye aidatlarının yükseltilmesi
  6. Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulunun seçilmesi
  7. Üst kurul (Federasyon) delegelerinin seçilmesi
  8. Disiplin kurulu seçimi
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış